Palvelut

Pysäköintilaitokset

Teemme kaikenkokoisten pysäköintirakennusten rakennesuunnittelua vahvalla kokemuksella rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen osalta. Teemme myös tilankäytön suunnittelua pysäköintirakennuksiin.

Myymälä- ja toimitilarakennukset

Suunnittelemme myymälä- ja toimitilarakennusten rakenteet kustannustehokkaalla rungolla markkinatilanne huomioiden. Toimitilakohteissa runko on usein yhdistelmä teräs- betonielementti- ja paikallavalurakenteita, jolloin saadaan eri rakenteiden hyvät puolet hyödynnettyä.

Varastot ja logistiikkakeskukset

Suunnittelemme varasto- ja logistiikkarakennukset käyttäjän ja tilaajan tarpeet huomioiden teräs- tai betonirunkoratkaisuilla.


Asuinkerrostalot

Suunnittelemme betonirunkoiset asuinkerrostalot asiakkaan toiveet kuunnellen paikallavalun ja elementtirakenteiden yhdistelmänä.


Jälkijännitetyt rakenteet

Teemme tartunnattomien ja tartunnallisten ankkurijännerakenteiden rakennesuunnittelua kustannustehokkaasti ja työmaaystävällisin ratkaisuin. Erityisosaamisalueina on kuormansiirtorakenteet ja vesitiiviit rakenteet.

Säiliöt ja altaat

Meiltä löytyy osaaminen säiliö- ja allasrakenteiden suunnitteluun. Käyttökohteina ovat mm. jäteveden puhdistus, maatalouden lietealtaat, juomavesialtaat, sprinklervesialtaat, uima-altaat. Ratkaisuvalikoimasssaa ovat paikallavaletut ja elementtirakenteiset altaat, jotka voidaan jännittää injektoivilla tai tartunnattomilla jänteillä.

Lämpölaitokset ja sähköasemat

Lämpölaitosten ja sähköasemien rakenteet koostuvat tyypillisesti paikallavalurakenteiden lisäksi betonielementti- ja teräsrakenteista. Hoidamme kokonaisuuden suunnittelun osalta.

Rakenteiden ulkopuolinen tarkastus

Hoidamme rakenteiden ulkopuolisen tarkastuksen niin suunnitelmien kuin toteutuksenkin osalta. Erityisosaamisalueena ovat jälkijännitetetyt rakenteet ja vedenpainerakenteet. 

Tarjousvaiheen suunnittelu

Tuemme urakoitsijaehdokasta kilpailukykyisillä rakenneratkaisuilla. Laadimme luonnokset ja määräarviot urakoitsijan käyttöön.


Rakenteiden optimointi

Suoritamme jälkijännitettyjen ja teräsbetonirakenteiden optimointia materiaalimenekin kannalta. Samalla tarkistamme mahdollisuudet yksinkertaistaa toteutusta ja nopeuttaa rakentamista. 

Vastaava rakennesuunnittelija

Hoidamme vastaavan rakennesuunnittelijan tehtävät yhteistyökykyisesti ja kustannustietoisesti.


Betonielementtien suunnittelu

Laadimme betonielementtien suunnitelmat kohteisiimme, joissa toimimme vastaavana rakennesuunnittelijana. 

Työmaapalvelut

Voimme hoitaa työmaalla rakennesuunnittelijan asiantuntijavalvontaa ja olla asiakkaan tukena hankinnoissa sekä laatia määrä- ja kustannusarvioita.

Tuotekehitys

Hiotaan timanttiset ideat asiakkaan kanssa yhdessä valmiiksi tuotteeksi. Autamme uusien ratkaisujen kehityksissä niin maalla kuin merelläkin. Laadimme dynaamisia työkaluja ja mallidetaljeja tuotetoimittajille suunnittelijoiden käyttöön.