Palvelut

Pysäköintilaitokset

Teemme kaikenkokoisten pysäköintirakennusten rakennesuunnittelua vahvalla kokemuksella rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen osalta. Teemme myös tilankäytön suunnittelua pysäköintirakennuksiin.

Jälkijännitetyt rakenteet

Teemme tartunnattomien ja tartunnallisten ankkurijännerakenteiden rakennesuunnittelua kustannustehokkaasti ja työmaaystävällisin ratkaisuin.

Runkorakenteet

Suunnittelemme liike- ja toimistotilojen, sairaala-, taide- ja kulttuurirakennusten sekä teollisuusrakennusten paikallavalurakenteet. Erikoisosaamisalueitamme ovat mm. kuormansiirtorakenteet ja vesitiiviit säiliöt.

 Varasto- ja logistiikkarakennukset

Suunnittelemme varasto- ja logistiikkarakennukset käyttäjän ja tilaajan tarpeet huomioiden  teräs- tai betonirunkoratkaisuilla.

 Vastaavan rakennesuunnittelijan tehtävät

Hoidamme vastaavan rakennesuunnittelijan tehtävät yhteistyökykyisesti ja kustannustietoisesti.

 Tarjousvaiheen suunnittelu

Tuemme urakoitsijaehdokasta kilpailukykyisillä rakenneratkaisuilla. Laadimme luonnokset ja määräarviot urakoitsijan käyttöön.

 Rakenteiden ulkopuolinen tarkastus

Hoidamme rakenteiden ulkopuolisen tarkastuksen niin suunnitelmien kuin toteutuksenkin osalta. Erityisosaamisalueena ovat jälkijännitetetyt rakenteet.

 Työmaapalvelut

Voimme hoitaa työmaalla rakennesuunnittelijan asiantuntijavalvontaa ja olla asiakkaan tukena hankinnoissa sekä laatia määrä- ja kustannusarvioita.