Rakennesuunnittelun palvelut

Pysäköintilaitokset

Teemme kaikenkokoisten pysäköintirakennusten rakennesuunnittelua vahvalla kokemuksella rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen osalta. Teemme myös tilankäytön suunnittelua pysäköintirakennuksiin.

Myymälä- ja toimitilarakennukset

Suunnittelemme myymälä- ja toimitilarakennusten rakenteet kustannustehokkaalla rungolla markkinatilanne huomioiden. Toimitilakohteissa runko on usein yhdistelmä teräs- betonielementti- ja paikallavalurakenteita, jolloin saadaan eri rakenteiden hyvät puolet hyödynnettyä.

Varastot ja logistiikkakeskukset

Suunnittelemme varasto- ja logistiikkarakennukset sekä datakeskukset käyttäjän ja tilaajan tarpeet huomioiden teräs- tai betonirunkoratkaisuilla.


Asuinrakennukset

Suunnittelemme betonirunkoiset asuinrakennukset asiakkaan toiveet kuunnellen paikallavaluna, elementtirakenteisina tai näiden yhdistelmänä.


Jälkijännitetyt rakenteet

Teemme tartunnattomien ja tartunnallisten ankkurijännerakenteiden rakennesuunnittelua kustannustehokkaasti ja työmaaystävällisin ratkaisuin. Erityisosaamisalueina on kuormansiirtorakenteet ja vesitiiviit rakenteet.

Säiliöt ja altaat

Meiltä löytyy osaaminen säiliö- ja allasrakenteiden suunnitteluun. Käyttökohteina ovat mm. jäteveden puhdistus, maatalouden lietealtaat, juomavesialtaat, sprinklervesialtaat, uima-altaat. Ratkaisuvalikoimasssaa ovat paikallavaletut ja elementtirakenteiset altaat, jotka voidaan jännittää injektoivilla tai tartunnattomilla jänteillä.

Lämpölaitokset ja sähköasemat

Lämpölaitosten ja sähköasemien rakenteet koostuvat tyypillisesti paikallavalurakenteiden lisäksi betonielementti- ja teräsrakenteista. Hoidamme kokonaisuuden suunnittelun osalta.

Rakenteiden ulkopuolinen tarkastus

Hoidamme rakenteiden ulkopuolisen tarkastuksen niin suunnitelmien kuin toteutuksenkin osalta. Erityisosaamisalueena ovat jälkijännitetetyt rakenteet, vedenpainerakenteet, kaidelasirakenteet ja törmäyskaiteet.

Korjaussuunnittelu ja rakenteiden vahvistaminen

Toimimme korjauskohteissa rakenneteknisenä tukena mahdollistamassa uusia käyttötarpeita ja pidentämässä rakennuksen elinkaarta. Erityisosaamisalueina on vanhojen rakenteiden kapasiteettilaskenta ja kantavuuden lisääminen rakenteita vahvistamalla esimerkiksi ulkopuolisilla jänteillä.

Infra- ja teollisuuskohteet

Toimimme rakennesuunnittelijana myös teollisuus- ja infrarakenteiden parissa. Tyypillisiä rakenteita ovat paalulaatat, tukimuurit, säiliöt ja altaat, nosturiperustukset sekä rakennusrungot. Jännitettyjen siltojen osalta laadimme jänteiden tuenta- ja jännittämissuunnitelmat.

Koulut ja päiväkodit

Koulujen ja päiväkotien rakennesuunnittelussa korostuvat kestävät ja varmat ratkaisut toiminnallisesti sekä kosteus- ja ääniteknisesti. Näistä syistä betoni usein valikoituukin käytettäväksi runkorakenteeksi. Palvelemme kohteissa rakenne- ja elementtisuunnittelun lisäksi rakennusfysikaalisena suunnittelijana.

Työmaapalvelut

Voimme hoitaa työmaalla rakennesuunnittelijan asiantuntijavalvontaa ja olla asiakkaan tukena hankinnoissa sekä laatia määrä- ja kustannusarvioita. Laadimme raudoitusluettelot sekä muita materiaaliluetteloita asiakkaan tarpeiden mukaan.

Vastaava rakennesuunnittelija

Hoidamme vastaavan rakennesuunnittelijan tehtävät yhteistyökykyisesti ja kustannustietoisesti.


Betonielementtien suunnittelu

Laadimme betonielementtien suunnitelmat kohteisiimme, joissa toimimme vastaavana rakennesuunnittelijana ja mahdollisuuksiemme mukaan myös muihin kohteisiin.

Tarjousvaiheen suunnittelu

Tuemme urakoitsijaehdokasta kilpailukykyisillä rakenneratkaisuilla. Laadimme luonnokset ja määräarviot urakoitsijan käyttöön.


Rakenteiden optimointi

Suoritamme jälkijännitettyjen ja teräsbetonirakenteiden optimointia materiaalimenekin kannalta. Samalla tarkistamme mahdollisuudet yksinkertaistaa toteutusta ja nopeuttaa rakentamista. 

Tuotekehitys

Hiomme timanttiset ideat asiakkaan kanssa yhdessä valmiiksi tuotteeksi. Autamme uusien ratkaisujen kehityksissä niin maalla kuin merelläkin. Laadimme dynaamisia työkaluja ja mallidetaljeja tuotetoimittajille suunnittelijoiden käyttöön.

Analysointi- ja mallinnuspalvelut 

Teemme rakenteiden analysointia ja mitoitusta käyttötarkoitukseen sopivilla laskentatyökaluilla. Käytössämme on huolella valitut fem-ohjelmistot vaativimpiin kohteisiin. Myös suunnitelmien laadinnassa työkalut valitaan kohteen vaatimusten mukaan. Tietomallinnuksessa käytämme Autodeskin Revit-ohjelmistoa. Teemme myös yhdistelmämalleja eri osapuolten ifc-tiedostoista.